Sisačko-moslavačka županija gradit će FN elektranu

Sisačko-moslavačka županija zbog visokih troškova električne energije namjerava graditi fotonaponsku elektranu

Sisačko-moslavačka županija zbog visokih troškova električne energije namjerava graditi fotonaponsku elektranu, a investicija u elektranu snage osam megavata (MW) procjenjuje se na oko 80 milijuna kuna, istaknuto je u ponedjeljak tijekom obilaska lokacije buduće elektrane.

Lokaciju je obišao i župan sisačko-moslovački Ivo Žinić, a nakon što je u Općini Martinska Ves održan radni sastanak s općinskim čelništvom i konzultantima na projektu fotonaponske elektrane, na kojem je dogovoreno da će Općina Martinska Ves za taj projekt ustupiti parcelu od 15 hektara u budućoj poslovnoj zoni kod Mahova.

Župan Ivo Žinić istaknuo je kako se ideja o gradnji fotonaponske elektrane javila prije oko pola godine, nakon što su u županiji uvidjeli da za oko 200 objekata u svom vlasništvu za struju izdvajaju oko deset milijuna kuna godišnje.

Izgradnjom fotonaponske elektrane, te bi troškove osjetno smanjili. Zakonskih i drugih prepreka za taj projekt nema pa vjerujemo da bi ga kroz 2,5 godine mogli ostvariti. Pritom, uz vlastitih pola milijuna eura, namjeravamo koristiti sredstva iz EU fondova te Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša“, rekao je Žinić tijekom obilaska lokacije buduće elektrane.

Konzultant u tom projektu je Končar Institut za elektrotehniku, čiji predsjednik Uprave Siniša Marijan objašnjava da će se u prvoj fazi, nakon definiranja projektnog zadatka, izraditi studija izvodljivosti, idejni projekt s lokacijskom dozvolom te glavni projekt, koji će morati pokazati ekonomsku opravdanost projekta i optimalnu snagu. Končar Institut za elektrotehniku ima dovoljno iskustva s obnovljivim izvorima energije te će biti kompetentan partner županijskoj razvojnoj agenciji SIMORA u tom ambicioznom projektu, istaknuo je Marijan.

U poslovnoj zoni Mahovo je 129 hektara slobodne površine, od čega 75 hektara na tri parcele u vlasništvu Općine. Ustupanje parcele od 27 hektara Županiji, kako je rekao načelnik Općine Martinska Ves Stjepan Ivoš, doprinos je općine tom projektu.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / ENERGO MEDIA SERVIS