Područne (županijske) obrtničke komore i HEP Opskrba potpisali su u petak pojedinačne sporazume u okviru kojih će obrtnicima na području cijele Hrvatske biti osigurana niža cijena električne energije.

Sporazumi su potpisani temeljem generalnog sporazuma Hrvatske obrtničke komore (HOK) s HEP Opskrbom s kraja prošle godine, u sklopu projekta Zajednička nabava – HOK Zna, kojim je osigurana pravna podloga za povoljnije uvjete opskrbe električnom energijom za sve članove HOK-a.

Direktorica HEP Opskrbe Tina Jakaša je istaknula kako je zadovoljna sudjelovanjem te tvrtke u ovom projektu,  jer se njime, kako je rekla, potiču rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, budući da niži računi sigurno olakšavaju poslovanje obrtnicima.

Ovom suradnjom, kako je kazala, dokazujemo da HEP Opskrba, osim dobrih ponuda za velike kupce, ima i tržišno najpovoljnije uvjete za male i srednje poduzetnike čime im dodatno pomaže da budu konkurentni.

Moguće su uštede od 520 do 1.800 kuna godišnje“, kazala je Jakaša napominjući kako se ugovor potpisuje na dvije godine.

Predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec je također istaknuo kako će sporazum omogućiti obrtnicima da uz nižu cijenu energenata ostvare veću dobit u svojim obrtima. “Obrtnicima su povoljnije cijene energenata važan čimbenik za održavanje konkurentnosti na tržištu“, kazao je Ranogajec napominjući kako je namjera kroz projekt HOK Zna omogućiti članstvu kvalitetnije i povoljnije poslovanje te osigurati poticajno poduzetničko okruženje.

Sama ušteda ovisi o visini i načinu potrošnje, no na primjeru jednog tipičnog obrtnika, s godišnjom potrošnjom od 6.000 kWh, moguće je uštedjeti od 520 do 1.800 kuna godišnje, ovisno o trenutačnom opskrbljivaču, odnosno je li obrtnik korisnik zajamčene usluge ili je odabrao opskrbljivača, navedeno je.

Aranžman HOK-a i HEP Opskrbe kojim se obrtnicima osigurava jeftinija struja, bio je i predmetom razmatranja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja je u ožujku ocijenila da on načelno nije sporan.

Iako su članovi HOK-a obrtnici, odnosno poduzetnici, a HOK je udruženje poduzetnika, HEP ugovor sklapa s krajnjim kupcem/korisnikom usluge. Stoga ugovor ne predstavlja sporazum u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, smatra AZTN.

Isto tako, budući da se HEP-Opskrba nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu, Agencija je, razmatrajući mogućnost potencijalne zlouporabe vladajućeg položaja, mišljenja kako odobravanje popusta svim krajnjim kupcima (članovima HOK-a) pod jednakim uvjetima, načelno nije sporno.