Ekonomska učinkovitost paljenja odnosno gašenja svijetla ovisi o tipu žarulje koji koristite, te o cijeni električne energije. Tip žarulje je važan iz niza razloga. Sve žarulje imaju svoj nominalni životni vijek, koji ovisi o tome koliko se puta pale i gase. Što se češće pale i gase, to im je kraći radni vijek.

Klasična žarulja (sa žarnom niti)

Klasičnu žarulju trebate gasiti kad god je ne koristite, jer su one najmanje učinkovite. 90% energije koju koriste odlazi na grijanje, e tek 10% a osvjetljenje. Gašenje svijetla će vam i ohladiti sobu, što je poglavito bitno ljeti.

Halogene svjetiljke

Halogenke su učinkovitije od klasičnih žarulja, no koriste sličan princip rada, i mnogo su manje učinkovite nego CFL, ili LED lampe. Stoga, najbolje ih je isključiti kada ih ne koristite.

CFL svjetiljke (kompaktne fluorescentne svjetiljke)

Ove su svjetiljke energetski učinkovite, međutim, njihov način rukovanja je malo kompliciraniji. U pravilu vrijedi sljedeće:

-Ako ćete biti izvan prostorije MANJE od 15 minuta, ostavite ih upaljenima.
-Ako ćete biti izvan prostorije VIŠE od 15 minuta, isključite ih.

Radni vijek CFL svjetiljki ponajviše ovisi o tome koliko su puta paljene odnosno gašene. Možete im dakle produljiti život tako da ih rjeđe palite ili gasite.

Uvriježeno je mišljenje da CFL žarulje koriste mnogo energije kako bi se pokrenule, i da ih je bolje ne gasiti na kraći period. No, količina potrošene energije ovisi o modelu.

U svakom slučaju, relativno viši “priljev” struje traje pola ciklusa, odnosno 1/120 sekunde. Količina energije potrebna da opskrbi taj priljev jednaka je potrošnji žarulje nakon sekundi normalnog korištenja. Gašenjem fluorescentnih svjetiljki na dulje od 5 sekundi ćete štedjeti više energije nego što ćete potrošiti ponovnim paljenjem. Stoga, pravi problem je odrediti kada štedjeti električnu energiju, a kada samu (skupu) svjetiljku.

LED rasvjeta

Radni vijek svjetlosne diode (LED svjetiljke) ne ovisi o tome kada je palite odnosno gasite. To LED svjetiljkama daje nekoliko prednosti. Primjerice, imaju prednost kada se koriste sa senzorima dnevnog svjetla. Također, naspram tradicionalnih svjetiljki, LED svjetiljke se gotovo instantno pale do pune snage, bez odugovlačenja. Na posljetku, vrlo su sigurne i otporne na vibracije, jer nemaju nikakva punjenja, niti krhke staklene okvire.

Izračunavanje uštede energije

Kako bi izračunali koliko električne energije štedite gašenjem svjetiljke, prvo morate znati koliko vam svjetiljka troši dok je upaljena. Na svakoj svjetiljki piše koliko je snažna (u Wattima). Primjerice, ako je svjetiljka snažna 40 W, i gori sat vremena, potrošit će 0.04 kWh (kilovat sata).

Potom trebate saznati kolika je cijena električne energije za kWh (po danu i noći). Pomnožite cijenu po kWh s količinom ušteđene energije, i tada ćete saznati vrijednost štednje. Nastavimo na gore naveden primjer od žarulje snažne 40 W, i recimo da je cijena 20 lipa za kWh. Vrijednost ušteđene energije će tada biti 0.8 lipa. Vrijednost uštede će rasti što je veća snaga svjetiljke, što je više svjetiljki spojeno na jedan prekidač, i što je veća cijena za kWh.

Trebate ciljati da ušteda na gašenju svijetla prelazi troškove mijenjanja svjetiljki, a to ovisi o modelu svjetiljke, odnosno trošila.

Proizvođači svjetiljki bi trebali pružiti sve informacije o radnom vijeku proizvoda. U pravilu, što je učinkovitija žarulja, to ćete je dulje moći držati upaljenom, dok ne postane isplativo ugasiti je.

Osim ručnog gašenja, možete razmisliti i o ugrađivanju senzora, tajmera, i drugih automatskih kontrolera svjetla.