U suradnji s tvrtkom Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. INA je pokrenula projekt identifikacije i analize strateških opcija održivog poslovanja na sisačkoj lokaciji. Projektu su podršku izrazili Uprava i Nadzorni odbor kompanije, a provodit će se u suradnji s Ininim stručnjacima i uz konzultacije sa sindikatima.   

Odabir vanjskog lokalnog konzultanta iniciran je sa svrhom osiguranja objektivne i profesionalne podrške tijekom evaluacije strateških opcija kao alternative preradi nafte na sisačkoj lokaciji. Cilj je uspostaviti najučinkovitiji koncept novih modela alternativnog poslovanja uzimajući u obzir tržišne okolnosti i buduće trendove.  Pri tome će sve relevantne investicijske opcije biti razmotrene te evaluirane prema nizu kriterija poput potrebe lokalnih zajednica i očuvanje radnih mjesta, iskoristivost postojeće imovine (postrojenja), utjecaja na okoliš, usklađenosti sa strateškim ciljevima Ine, financijskim pokazateljima i slično.

Svjesni izazova s kojim se Inino rafinerijsko poslovanje suočava proteklih godina unatoč dosadašnjim velikim naporima u optimizaciji proizvodnje, jasna je potreba i odgovornost menadžmenta kompanije da u skoroj budućnosti donese stratešku odluku o budućem poslovanju u Sisku.