Hrabri telefon osnovan je 1997. godine kao nevladina i neprofitna organizacija s ciljem pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima. Hrabri telefon najviše je prepoznat po savjetodavnim linijama. Djeca pozivaju savjetodavnu liniju na broj 116 111 najčešće zbog nasilja, poteškoća u obitelji i odnosa s roditeljima, vršnjačkog nasilja i emocionalnih teškoća, dok roditelji pozivaju Hrabri telefon za mame i tate na 0800 0800 ponajviše zbog obiteljskih odnosa, odgoja i razvoda braka. Tijekom 20 godina,  zaprimljeno je više od 200 tisuća poziva.

U 20 godina rada Hrabrog telefona uključilo se više od 800 volontera u više od 15 različitih programa i projekata. Djelatnost savjetovanja se s vremenom se proširila i na druge programe, poput e-savjetovanja (putem e-maila, chata, Facebooka, foruma), Dječje kuće Borovje – programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece, Savjetovališta za djecu i roditelje Snaga obitelji, te projekata Zagrlimo sve – osnaživanje djece u dječjim domovima, Hrabri čuvari – prevencija nasilja putem interneta te Poticanje volonterstva.

Volonteri predstavljaju veliku snagu Hrabrog telefona. Oni donose entuzijazam i empatiju, a omogućuju pružanje podrške djeci, mladima i roditeljima te Hrabri telefon i volonterima omogućuje edukaciju, superviziju i stručno iskustvo koje je nezamjenjivo u njihovom profesionalnom i osobnom razvoju. Osim programa koji se kontinuirano provode, Hrabri telefon godišnje sudjeluje u više nacionalnih i europskih projekata usmjerenih na jačanje lokalne i regionalne stručne zajednice u području.

U prvih 20 godina rada Hrabrog telefona ostvareni su brojni uspjesi te je rad Udruge prepoznat u hrvatskom društvu. Tako je prema istraživanju Academy for Educational Development (AED) u 2006. godini o stavovima javnosti o radu nevladinih organizacija, Hrabri telefon bio druga udruga po prepoznatljivosti  u javnosti, dok prema rezultatima BECAN istraživanja iz 2012. godine čak 91,3 posto djece u Hrvatskoj zna za Hrabri telefon.

Hrabri telefon jedan je od osnivača međunarodne mreže dječjih savjetodavnih linija Child Helpline International (CHI) koja danas broji više od 180 članova u više od 140 zemalja, a među uspjehe svakako treba ubrojiti i činjenicu kako je Dječja kuće Borovje uvrštena u standard dobre prakse između 14 modela programa u publikaciji Standardi programa prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih, kao i da je Školica za roditelje predstavljena kao primjer dobre prakse na  Sedmoj konferenciji socijalnih radnika.

Hrabri telefon svoje usluge nastoji učiniti dostupnim djeci, mladima i roditeljima, zbog čega su sve aktivnosti i usluge za njih besplatne, a Udruga se financira putem natječaja iz donacija resornih ministarstava, Grada Zagreba te podrškom poslovnog sektora. Ne čudi stoga kako je 2017. godine volonterski oskar došao upravo u ruke volontera savjetodavne linije Hrabrog telefona.

 SADRŽAJ OMOGUĆIO HEP

Podijeli objavu