INA-Industrija nafte, d.d. održala je jučer Redovnu glavnu skupštinu na kojoj je bilo prisutno 9.631.386 glasova ili 96,31 posto od ukupno 10.000.000 glasova.
Dioničarima je na Skupštini prezentirano godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2019. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2019. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2019. godini.


Na Skupštini je donesena Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2019. godinu te je utvrđen iznos dividende od 62,27 kuna po dionici koja će dioničarima biti isplaćena u novcu najkasnije do 25. rujna ove godine.
Također, dana je razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2019. Donesena je i Odluka o izboru revizora Društva za 2020. godinu.


Više informacija s godišnje skupštine dostupno je ovdje.

Podijeli objavu