Bugarska gradi dvije nove hidrocentrale

Nova američka energetska politika