Nove smjernice za vađenje nafte iz mora

Bugarska gradi dvije nove hidrocentrale