Tag: HEP Opskrba

HEPI Trader – inovacija na enegetskom tržištu

U sklopu 13. savjetovanja HRO CIGRÉ u Šibeniku, HEP Opskrba predstavila je novi jedinstveni proizvod na tržištu - HEPI Trader. HEPI Trader je ime...

HEP Opskrba: Niža cijena električne energije za obrtnike

Područne (županijske) obrtničke komore i HEP Opskrba potpisali su u petak pojedinačne sporazume u okviru kojih će obrtnicima na području cijele Hrvatske biti osigurana...