Tag: pametni gradovi

Javna rasvjeta i pametni gradovi: Moguće je i bez zaduživanja gradova...

Teško je istaknuti poseban društveno opravdani razlog zašto se u Hrvatskoj od 127 gradova i 428 općina odnosno 555 jedinica lokalne samouprave tek njih...