Njemačka zatvara sve nuklearke do 2022. 02.06.2011

Njemačka koalicijska vlada je najavila preokret u politici i objavila odluku o prijevremenom zatvaranju svih nuklearnih postrojenja do 2022. godine.

Njemačka koalicijska vlada je najavila preokret u politici i objavila odluku o prijevremenom zatvaranju svih nuklearnih postrojenja do 2022. godine. Tom je odlukom Njemačka postala najvećom industrijskom silom koja je najavila odustajanje od nuklearne energije. Njemački ministar okoliša Norbert Röttgen potvrdio je da je odluka konačna, te nema klauzule koja omogućuje reviziju i promjenu. Vlada želi da 8 najstarijih njemačkih reaktora, od njih ukupno 17, ostane zauvijek zatvoreno. Naime, 7 njih je privremeno zatvoreno u ožujku nakon nuklearne nesreće u Fukushimi, dok je osmi izvan pogona već godinama. Prije zatvaranja reaktora, nuklearke su u Njemačkoj proizvodile oko trećinu struje u zemlji. Da bi nadoknadili gubitak nuklearne energije, njemačka će se vlada više okrenuti obnovljivim izvorima energije i povećati ulaganja u istraživački sektor. Prema pisanju Reutersa, njemački planovi sadržavaju i odluku da se do 2020. smanji uporaba električne energije za 10 posto. Također, sadrži i detaljne planove pomoći industrijama koje ovise o energiji te planove modernizacije zgrada.