Veće porezne olakšice za smanjenje emisije štetnih plinova u Kini

Zagađenje zraka
Zagađenje zraka

Kineski parlament predložio je povećanje poreznih olakšica kompanijama koje srežu emisiju štetnih plinova više od državne norme, prenijeli su ovog tjedna kineski mediji prve detalje vrlo iščekivanog novog pravilnika, kojem je cilj obuzdavanje državnog nivoa emisije štetnih plinova.

Ako Državni narodni kongres, najviše kinesko zakonodavno tijelo, usvoji ovaj propis, kompanije koje budu prepolovile emisiju štetnih plinova u odnosu na propisani nacionalni standard, ubuduće će plaćati samo pola od iznosa poreza predviđenog za zaštitu zraka, vode i zemljišta, prenijela je agencija Sinhua.

Prema izvještaju kineskog državnog radija, kompanije iz sektora poljoprivrede i prometa ipak će biti izuzete iz novog poreznog zakona. Kako je prenijela agencija Reuters, te industrije su puno manji zagađivači nego sektori kao što su proizvodnja čelika, ugljena i nafte.

Vlada neće oporezivati kompanije po osnovi njihove emisije ugljičnog dioksida, jer to već radi kinesko tržište za ugljik, koje izdavanjem dozvola za emisije ugljika kompanijama daje poticaj da ograniče ispuštanje štetnih plinova iz svojih pogona.

Kineska vlada je nekoliko godina pripremala novi porezni zakon, koji je usmjeren na smanjenje zagađenja, posebno iz teške industrije.