Nova američka energetska politika

Povećan izvoz ruskog plina u Europu